Inkomensbeheer

Samen maken we het inzichtelijk

Het kan zijn dat u door omstandigheden niet goed de financiën kan beheren. Hiervoor bieden we inkomensbeheer aan, waarbij u nog altijd regie houdt over financiën, maar het niet zelf hoeft te doen. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt. 

Als inkomensbeheerster van Budget Ondersteuning Utrecht kan ik uw financiële zaken geheel of gedeeltelijk overnemen.

Als inkomensbeheerster kan ik dezelfde werkzaamheden voeren als een bewindvoerster, zonder tussenkomst van een rechter. U bepaalt zelf welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en wanneer de ondersteuning begint en stopt.

Als inkomensbeheerster van Budget Ondersteuning Utrecht maak ik samen met u afspraken over wie welke werkzaamheden verricht.

Deze afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Heeft u behoefte aan gehele of gedeeltelijke overname van uw financiële zaken, maar komt u niet in aanmerking voor bewind voering of wilt u geen bewind voering? Dan is inkomensbeheer van Budget Ondersteuning Utrecht geschikt voor u.

‘Achmed is niet altijd op tijd met het betalen van zijn vaste lasten. Hij vindt het lastig om te onthouden wanneer wat betaald moet worden.  Hierdoor krijgt hij nog wel eens een aanmaning, wat hem veel stress en extra kosten geeft. Hij zou het fijn vinden als het betalen van de vaste lasten hem uit handen wordt genomen en er geld apart wordt gehouden voor grote uitgaven.’

Als inkomensbeheerster van Budget Ondersteuning Utrecht kom ik eerst bij u langs om kennis te maken.

Tijdens de kennismaking zal ik u vertellen wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Tijdens het gesprek kunt u vragen stellen om een duidelijk beeld te krijgen van wat ik als inkomensbeheerster voor u kan doen.

Wanneer u besluit om gebruik te maken van inkomensbeheer van Budget Ondersteuning Utrecht kunt u het aanmeldformulier invullen. Het aanmeldformulier is als link te vinden onder de tab formulieren.

Om een goede samenwerking te realiseren spreken we (nogmaals) verwachtingen naar elkaar toe uit en leggen deze vast in een dienstverleningsovereenkomst.

Het gaat hierbij onder andere om afspraken over:

 • Welke diensten verzorg ik als inkomensbeheerster en wat blijft u zelf doen.
 • Hoe, wanneer en hoe vaak er contact is,
 • Op welke manier we communiceren,
 • Op welke manier u inzicht krijgt in uw financiën,
 • Op welke momenten u uw leefgeld krijgt,
 • Hoe u extra uitgaven kunt aanvragen.

Ik zal u ook een persoonlijke volmacht laten tekenen om uw financiële zaken te kunnen regelen.

Om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie zult u de volgende gegevens moeten verzamelen.

 1. Polis ziektekostenverzekering.
 2. Polis uitvaartverzekering.
 3. Polis aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Kopie van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden.
 5. Kopie recente brieven van schuldeisers, maximaal 1 maand oud.
 6. Kopie uitkeringsspecificatie of loonstrook van de laatste 3 maanden en de jaaropgave.
 7. Kopie afspraken rondom kostgeld (indien van toepassing).
 8. Kopie huurcontract en huurspecificatie of hypotheekovereenkomst
 9. Kopie van contract en laatste afrekening van de leverancier van gas, water en licht.
 10. Kopie overige abonnementen en lidmaatschappen.

Bankrekeningen:

Afhankelijk van de onderlinge afspraken die er zijn gemaakt zullen er 1 à 3 rekeningen geopend worden die in beheer bij Budget Ondersteuning Utrecht komen.

 • Beheerrekening
 • Spaarrekening
 • Leefgeldrekeningen

U zult zelf een pinpas van de leefgeldrekening krijgen waar wekelijks of maandelijks geld op wordt gestort. Om ervoor te zorgen dat u inzicht blijft houden in uw financiën ontvangt u zelf de bankafschriften van alle rekeningen. Deze kunt u bewaren in een mapje dat u van de bank krijgt.

Vervolgens zullen we samen de oude rekeningen opzeggen.

Post:

Naar alle financiële instanties waar u mee te maken heeft, zal een brief gestuurd worden met het verzoek uw post in het vervolg naar Budget Ondersteuning Utrecht te sturen.

Begroting:

Ik zal een begroting maken op basis van de huidige inkomsten en uitgaven. Vervolgens zullen we samen de begroting bekijken. Ik zal proberen u inzicht te geven in uw eigen financiële situatie en uw uitgavepatroon.

Vervolgens zullen we samen een nieuwe sluitende begroting maken.

Wanneer u een aanvraag doet voor extra geld zal er altijd gekeken worden naar welk bedrag hiervoor gereserveerd is in de begroting en hoeveel daar nog van over is.

Verdere verloop inkomensbeheer
 • Op vaste, vooraf afgesproken data wordt uw leefgeld op uw rekening gestort.
 • Als inkomensbeheerster zal ik er voor zorgen dat alle betalingen gedaan worden zoals vast gelegd is in de dienstverleningsovereenkomst.
 • U kunt telefonisch of via de mail eventuele extra uitgaven aanvragen. Aanvragen die niet in het budgetplan zijn opgenomen dienen minimaal 1 week van te voren aanhevraagd te worden.
 • Samen maken we jaarlijks een nieuwe begroting.

Wanneer u schulden heeft kunt u ook bij Budget Ondersteuning Utrecht terecht voor inkomensbeheer. Een voorwaarde is wel dat u of iemand vanuit uw netwerk de kosten voor inkomensbeheer betaalt. In een enkel geval kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Wanneer u ondersteuning wil bij het oplossen van schulden kan dit op 2 manieren.

Manier 1: Als inkomensbeheerster geef ik u voornamelijk informatie en advies over hoe u, uw  schulden kunt oplossen.

 1. U verzamelt samen met iemand uit uw netwerk of met behulp van eventuele hulpverlening recente brieven van alle schuldeisers. Brieven met overzichten van ouder dan een maand worden opnieuw opgevraagd.
 2. Als inkomensbeheerster maak ik samen met de u, iemand uit uw netwerk of eventueel hulpverlening een VLTB-berekening en een definitief schuldenoverzicht.
 3. Ik geef u, iemand uit uw netwerk of eventueel een hulpverlener informatie en advies over hoe u in contact kunt komen met schuldeisers om afbetalingsregelingen te treffen en hoe eventueel het traject richting schuldhulpverlening verloopt*.
 4. Als inkomensbeheerster regel ik de zaken die vastgelegd zijn in de dienstverleningsovereenkomst.

* U bent zelfverantwoordelijk voor het volgen van het traject bij schuldhulpverlening.

Manier 2: Als inkomensbeheerster bied ik u ondersteuning bij het oplossen van de schulden.

In dit geval zullen alle financiën in het beheer komen van mij als inkomensbeheerster.

 1. U verzamelt samen met iemand vanuit uw netwerk of met behulp van eventuele hulpverlening recente brieven van alle schuldeisers. Brieven met overzichten ouder dan een maand worden opnieuw opgevraagd. Indien u geen ondersteuning van derden heeft, kan ik u hierbij ondersteunen**.
 2. Als inkomensbeheerster maak ik een VLTB berekening.
 3. Als inkomensbeheerster neem ik contact op met de schuldeisers en vraag hun om een afbetalingsregeling op basis van de afloscapaciteit en de huidige schulden van de klant**.
 4. Uw vrij te besteden bedrag wordt teruggebracht naar het bedrag dat uit de VLTB berekening komt minus de kosten voor inkomensbeheer.
 5. Zijn de schulden zo hoog dat aflossing binnen 3 jaar niet mogelijk is dan zal ik u richting schuldhulpverlening leiden*.
 6. Wanneer u in de schuldhulpverlening zit zal ik als inkomensbeheerster alle vaste lasten blijven betalen en zorgen dat de afloscapaciteit van u bij de gemeente terecht komt.

* U bent zelfverantwoordelijk voor het volgen van het traject bij schuldhulpverlening.

** Aan deze ondersteuning zijn extra kosten verbonden.