Bewindvoering

Samen maken we het inzichtelijk

De stap om bewindvoering te nemen kan vaak nog veel vragen opleveren. Om u zoveel mogelijk te helpen bij deze stap hebben we de meest belangrijke vragen en antwoorden opgeschreven, zodat u precies weet wat u kunt verwachten als u bewindvoering aanvraagt.

Als bewindvoerder van Budget Ondersteuning Utrecht neem ik alle financiële zaken van u over.

De volgende activiteiten behoren tot mijn werkzaamheden:

 •  Het maken van een begroting.
 •  Het bewaken van inkomsten en uitgaven.
 •  Tijdig betalen van alle vaste lasten.
 •  Aanvragen van: subsidies, toeslagen, een uitkering,
 •  Kwijtschelding lokale belastingen.
 •  Afsluiten van verzekeringen.
 •  Contacten onderhouden met diverse (financiële) instanties.
 •  Afhandelen of doorsturen van de post.
 •  Jaarlijkse belastingaangifte verzorgen.
 •  Creëren van financiële ruimte om schulden af te lossen.

Kunt u uw financiële administratie niet meer zelf regelen vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, verslaving of ziekte? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van de bewindvoerder van Budget Ondersteuning Utrecht.

‘Kim vindt het moeilijk om elke maand uit te komen met haar geld. Ze begrijpt rekeningen niet en weet niet hoe ze rekeningen moet betalen en bewaren. Hierdoor heeft ze al een paar keer een vervelend telefoontje gehad van organisaties die geld van haar willen hebben. Kim wil graag dat iemand anders haar geldzaken overneemt, zodat zij uitkomt met haar geld en geen geldzorgen meer heeft’.

Om gebruik te kunnen maken van bewindvoering zult u door de rechter onder bewind gesteld moeten worden. Bij de aanvraag hiervoor kan Budget Ondersteuning Utrecht u verder helpen.

Kunt u uw financiële administratie niet meer zelf regelen vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, verslaving of ziekte? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van de bewindvoerder van Budget Ondersteuning Utrecht.

‘Kim vindt het moeilijk om elke maand uit te komen met haar geld. Ze begrijpt rekeningen niet en weet niet hoe ze rekeningen moet betalen en bewaren. Hierdoor heeft ze al een paar keer een vervelend telefoontje gehad van organisaties die geld van haar willen hebben. Kim wil graag dat iemand anders haar geldzaken overneemt, zodat zij uitkomt met haar geld en geen geldzorgen meer heeft’.

Om gebruik te kunnen maken van bewindvoering zult u door de rechter onder bewind gesteld moeten worden. Bij de aanvraag hiervoor kan Budget Ondersteuning Utrecht u verder helpen.

Als bewindvoerder van Budget Ondersteuning Utrecht kom ik eerst bij u langs om kennis te maken.

Tijdens de kennismaking zal ik vertellen wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Ook kunt u vragen stellen zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat ik als bewindvoerder voor u kan doen.

Wanneer u besluit om gebruik te maken van de dienstverlening van de bewindvoerder van Budget Ondersteuning Utrecht kunt u het aanmeldformulier invullen. Het aanmeldformulier is als link te vinden onder de tab formulieren.

Wanneer u gebruik wilt maken van mijn diensten als bewindvoerder zult u eerst door de rechter onder bewind gesteld moeten worden. Ik kan u helpen bij de aanvraag bij de rechtbank.

De volgende formulieren en verslagen zijn nodig voor de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank.

 1. Verzoekschrift tot beschermingsbewind. (zie tab formulieren)
 2. Akkoordverklaring door familieleden indien mogelijk. (zie tab formulieren)
 3. Medische verklaring (diagnostisch onderzoek, persoonlijk plan van een/de instelling of diagnostisch onderzoek)
 4. Kopie van geldig legitimatiebewijs, voor- en achterkant.
 5. Verslag van huidige hulpverlening waarin staat waarom bewindvoering nodig is.

Wanneer de aanvraag bij de kantonrechter is ingediend zullen u en ik een uitnodiging krijgen voor een rechtszitting. De rechtbank zal dan controleren of bewindvoering de meest passende maatregel is. De rechtbank bekijkt niet alleen alle aangeleverde formulieren maar zal ook aan u vragen waarom u onder bewind gesteld wilt worden. Daarna neemt de rechtbank het besluit of u wel of niet onder bewind gesteld wordt.

Wanneer de rechter u onder bewind heeft gesteld kan de bewindvoering door Budget Ondersteuning Utrecht starten.

Om direct te kunnen starten wanneer u onder bewind bent gesteld, vraag ik u de volgende gegevens alvast te verzamelen.

 1. Polis ziektekosten verzekering.
 2. Polis uitvaartverzekering.
 3. Polis aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Kopie van alle de bankafschriften van de laatste 3 maanden.
 5. Kopie recente brieven van schuldeisers, maximaal 1 maand oud.
 6. Kopie uitkeringsspecificatie of loonstrook van de laatste 3 maanden en de jaaropgave.
 7. Kopie afspraken rondom kostgeld (indien van toepassing).
 8. Kopie huurcontract en huurspecificatie of hypotheekovereenkomst.
 9. Kopie contract en laatste afrekening van de leverancier van gas, water en licht.
 10. Kopie overige abonnementen en lidmaatschappen.

Om een goede samenwerking te realiseren spreken we (nogmaals) verwachtingen naar elkaar toe uit  en leggen deze vast in een dienstverleningsovereenkomst.

 • Het gaat hierbij onder andere om afspraken over:
 • Hoe, wanneer en hoe vaak er contact is,
 • Op welke manier we communiceren,
 • Op welke manier u inzicht krijgt in uw financiën,
 • Op welke momenten u uw leefgeld krijgt,
 • Hoe u extra uitgaven kunt aanvragen.
Bankrekeningen

Om uw geld te kunnen beheren zal ik drie rekeningen voor u openen die in mijn beheer komen.

 • Beheerrekening
 • Spaarrekening
 • Leefgeldrekeningen

U krijgt zelf een pinpas van de leefgeldrekening waar wekelijks of maandelijks geld op wordt gestort. Om ervoor te zorgen dat u inzicht blijft houden in uw financiën ontvangt u zelf de bankafschriften van alle rekeningen. Deze kunt u bewaren in een mapje dat u van de bank krijgt. Vervolgens zal de bewindvoerder uw oude rekeningen opzeggen.

Post

Naar alle financiële instanties waar u mee te maken heeft, zal een brief gestuurd worden met het verzoek uw post in het vervolg naar Budget Ondersteuning Utrecht te sturen.

Begroting

Er wordt een begroting gemaakt op basis van uw huidige inkomsten en uitgaven. Vervolgens zullen we samen de begroting bekijken. Ik zal proberen u inzicht te geven in uw eigen financiële situatie en uw uitgave patroon. Vervolgens zullen we samen een nieuwe sluitende begroting maken. Wanneer u een aanvraag doet voor extra geld zal ik altijd kijken naar welk bedrag hiervoor gereserveerd is in de begroting en hoeveel daar nog van over is.

Boedelbeschrijving

Voor de rechter moet ik als bewindvoerder binnen 3 maanden een boedelbeschrijving maken waarin staat vermeld wat uw bezittingen zijn. Deze boedelbeschrijving zullen wij beiden ondertekenen.

Verder verloop bewindvoering
 • Op vaste, afgesproken data wordt uw leefgeld op uw rekening gestort.
 • U kunt telefonisch of via de mail eventuele extra uitgaven aanvragen. Aanvragen dienen minimaal 1 week van tevoren gedaan te worden.
 • Als bewindvoerder zal ik, op het moment zoals vermeld staat in het vonnis, een eindrekening maken en verantwoording afleggen aan de rechter over alle financiële uitgaven. Deze eindrekening en verantwoording ontvangt u voordat hij naar de rechtbank gestuurd wordt.
 • Jaarlijks maken we samen een nieuwe begroting.

Wanneer u schulden heeft, kunt u bij Budget Ondersteuning Utrecht terecht voor bewindvoering.

 1. U wordt verzocht zelf met hulp van bijvoorbeeld uw netwerk of met eventuele hulpverlening recente brieven van alle schuldeisers te verzamelen. Brieven met overzichten die ouder dan een maand zijn zult u opnieuw moeten opvragen.
 2. Vervolgens wordt een VLTB (vrij te laten bedrag) berekening voor u gemaakt.
 3. Er wordt contact opgenomen met de schuldeisers en verzocht om een afbetalingsregeling op basis van de afloscapaciteit en de huidige schulden.
 4. Uw leefgeld zal verlaagd worden op basis van de VLTB-berekening.
 5. Zijn uw schulden zo hoog, dat aflossing binnen 3 jaar niet mogelijk is, dan zal ik u naar de schuldhulpverlening leiden*.
 6. Wanneer u in de schuldhulpverlening zit, zal ik alle vaste lasten blijven betalen en zorgen dat uw afloscapaciteit bij de gemeente terecht komt.

* U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van een traject bij schuldhulpverlening.